Commenta per primo
Lussemburgo (4-3-3): Joubert; Jans, Martins, Malget, Janisch; Thill, Philipps, Skenderovic; Turpel, Joachim, Rodrigues.

Bulgaria (4-3-3): Iliev; Popov, Bodurov, Bozhikov, Zanev; Kraev, Slavchev, Chocev; Nedelev, Popov, Delev.